News

 

Det nye Parlaments åbningsmøde holdes i juli. Før valget fortsætter Parlamentet samtalerne om EU med sine debatter om Europas fremtid. Møderækken i 2019 indledes med den spanske premierminister Pedro Sanchez, der efterfølges af lederne fra Finland, Italien og Slovakiet. Parlamentet har altid støttet handel, der ikke alene er fri, men også fair. I 2019 vil medlemmerne stemme om aftaler med Mexico og Singapore, hvilket vil øge den toldfri handel. Dette kommer efter, at Parlamentet i december støttede en aftale med Japan, der dækker 30 % af verdensøkonomien. Parlamentet vil stemme om nye harmoniserede regler for bedre at beskytte whistleblowere på europæisk plan. Forslagene omfatter sikre kanaler til rapportering af overtrædelser af EU-lovgivningen og forbud mod repressalier og intimidering. Parlamentet vil nedsætte et særligt udvalg, der skal undersøge, hvordan pesticider bliver godkendt i Europa. I 2019 vil MEP'erne behandle udvalgets rapport, som kræver bedre risikovurdering, en mere gennemsigtig certificeringsproces og fremme af alternativer. Parlamentet ønsker, at gøre Europa førende på verdensplan inden for automatiserede og tilsluttede biler. I 2019 vil MEP'erne stemme om en række foranstaltninger, der fremmer test og forskning i virkelige omgivelser, for samtidig at opnå at de teknologiske fremskridt gør vores veje mere sikre. Når Det Forenede Kongerige efter planen forlader Den Europæiske Union i marts 2019, vil EU for første gang i sin historie miste en medlemsstat. Efter Brexit og Europa-valget vil der være 705 medlemmer i Parlamentet.

04.01.2019
 
Comments
Order by: 
Per page:
 
  • There are no comments yet
Actions
Rating
0 votes
Recommend